КОИ СМЕ НИЕ И КАКВО ПРАВИМ

Алфа Д Инженеринг

Ние положихме много усилия да адаптираме строителните традиции от миналото, използващи основно органични строителни продукти. Ефекта на природосъобразност в процесите на конструиране на сградата се използва за постигане на традиционните техники на строителство, с дървен материал обработван на ръка, и използване на органични материали.

Технология и Екология

Разработената технология на строителството е за сграда от модули-панели, предварително изработени в производствени помещения за да се постигне по-високо качество на продукта. Екологичната структура на изгражданите жилища позволява постигането на микроклимат максимално близък до основите на природното строителство в миналите времена.

Умна къща

Току що сте излезли от дома си и се досещате, че сте забравили осветлението включено или сте забравили да заключите задната врата. Благодарение на модулите за управление на всяка част от къщата – врати, уреди, отопление, осветление, системи за сигурност, видеонаблюдение и т.н. вие може да управлявате чрез приложение на телефон, таблет или лаптоп.

ЕТАПИ И ПРОЦЕСИ

  • Запитване и детайли
  • Идея и Концепция
  • Планиране и Проектиране
  • Изграждане и Контрол